Bölümümüzün Tarihçesi

Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel yönden en bilinçli şekilde değerlendirilmesi ve işletilmesi için yöntemler geliştirmek ve mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulan Maden Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde bir disiplin olarak açılmıştır. Aynı yılın Ekim ayında eğitime başlanmasına rağmen, bölüm tam anlamıyla kuruluşunu ancak 1975 yılında tamamlayabilmiştir. 1978 yılında Makina Fakültesi’ne bağlanan Maden Mühendisliği Bölümü, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulması ile aynı üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine geçmiştir. Günümüzde yapısal olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı bulunan Maden Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine örgün ve 1992 yılından itibaren de ikinci öğretim seviyelerinde maden mühendisliği eğitimi sunmaktadır.

İlk zamanlarda çok kısıtlı akademik kadro ve laboratuvar olanaklarıyla eğitimine başlayan bölüm, zaman içinde kendini geliştirmiş ve günümüze gelindiğinde; Maden İşletme, Cevher Hazırlama ve Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi anabilim dallarında hizmet veren 41 öğretim elemanından oluşan akademik kadrosu ve kurulmuş olan Cevher Mikroskobisi, X-Işını, Cevher Hazırlama, Maden Araştırma, Kimya, Kaya Mekaniği, Flotasyon, Seramik Teknolojisi ile Üretim Metalurjisi laboratuvarlarıyla Türkiye’deki eşdeğerlerinin önüne geçmiştir.

İlk mezunlarını 1977 yılında vermiş olan bölüm, bugüne değin 1400’ün üzerinde öğrenciyi mezun etmiştir. Günümüzde halen örgün ve ikinci öğretimde yaklaşık 470 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunlara ek olarak, bölüm kurulduğundan beri 100 üzerinde Yüksek Mühendis ve 40’ın üzerinde Doktor Mühendis yetiştirmiştir.