Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz


 

Misyonumuz,

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün yürütmekte olduğu Maden Mühendisliği Lisans Programı’nın misyonu, ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman, araştıran, sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi kendine amaç edinmiş, çevre ve etik sorumluluk bilincine sahip, girişimci ve grup çalışmalarında başarıyla yer alabilen maden mühendisleri ve bilim adamları yetiştirmek ve madencilik sektöründeki problemlerin çözümüne yönelik olarak bilgi üretmek ve teknolojiler geliştirmektir.

Vizyonumuz,

Programın vizyonu ise “Çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak toplumsal mutluluk ve kalkınmayı sağlamak” ‘tır.

Değerlerimiz,

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü; Atatürk İlkelerine bağlılık, insana ve çevreye saygı, bilim ve mühendislik etiğine bağlılık, akademik özgürlük, şeffaflık, liderlik, evrensellik, güvenilirlik, disiplinler arası çalışma, üniversite- sanayi iş birliğine destek ve ulusal madencilik politikalarını savunmak temel değerlerini benimsemektedir.