Laboratuvar Olanakları

:: Kaya Mekaniği Laboratuvarı

:: Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Laboratuvarları

Endüstriyel Hammaddeler

Flotasyon

Gravite

Isıl İşlemler

Kimyasal ve Çevresel Madencilik

Kırma Öğütme ve Sınıflandırma

Manyetik Ayırma

:: Kimya Laboratuvarı

:: X-Işınları Laboratuvarı

:: Mermer ve Doğal Taş Laboratuvarı

:: Maden Mekanizasyonu Laboratuvarı